Логін:   Лароль:  

Викладачі кафедри Фінансів

Провідною випусковою кафедрою університету є кафедра фінансів, яка готує бакалаврів і магістрів зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».
Історія кафедри починається з 2001 року, коли наказом ректора ВФЕУ Білоконного П.Г. на базі університету була створена кафедра фінансів.
..

Методичне забезпечення кафедри

На кафедрі розроблено комплекс навчально-методичної документації, який відображає організацію, зміст і структуру навчального процесу за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», та включає підручники, навчальні посібники, робочі, навчальні програми, методичні розробки до практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів, контрольних, курсових, дипломних робіт, тести контролю знань і т.д.
..

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Політична економія"

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Політична економія"
mv-do-k.r.-politekonomiya.pdf (n/a)

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансовий менеджмент"

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансовий менеджмент"
m.v.do vikonannya kursovoi roboti.pdf (n/a)

..