Логін:   Лароль:  

Кафедра обліку і оподаткування - загальна інофрмація

З 2016 року кафедра обліку і аудиту здійснює підготовку фахівців за новою актуальною для сьогодення спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
..

Викладачі кафедри Обліку та оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування є випусковою, акредитованою за IV рівнем, що готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр за спеціальністю „Облік і оподаткування” на денній та заочній формах навчання.
..

Наукова діяльність

Студенти та викладачі кафедри приймають активну участь в олімпіадах, конференціях, міжнародних семінарах. Наукові праці наших студентів та викладачів представлені у різних фахових виданнях. Щороку проходить конференція-захист творчо-пошукових робіт, на якій кожен дослідник може представити результати своєї творчої роботи.
..

Чим цікава професія обліковця?

В роботі практикуючих обліковців є безліч плюсів:
..

Яскраві сторінки студентського дозвілля

Студенти кафедри активно беруть участь у громадському житті кафедри та університету, жоден захід не проходить без їх участі. Для дозвілля студентів створені необхідні умови, щоб роки студентства запам’яталися як найкращі в житті.
Велика увага приділяється художній самодіяльності. Постійно працюють різні секції для тих, хто любить грати на музичних інструментах, співати й танцювати.
..