Логін:   Лароль:  

Кафедра обліку і оподаткування - загальна інофрмація

З 2016 року кафедра обліку і аудиту здійснює підготовку фахівців за новою актуальною для сьогодення спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», яку включено до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015 р. № 266.
Випускник за фахом 071 «Облік і оподаткування» матиме потужну підготовку в галузі обліку і оподаткування (за національними та міжнародними стандартами, відповідно вимог Податкового Кодексу України, управлінського, стратегічного аналізу, контролю, аудиту, оптимізації податкового потенціалу підприємства, організації роботи обліково-контрольно-аналітичного персоналу, використання інтегрованих обліково-аналітичних систем із застосуванням комп’ютерних технологій тощо).

Пріоритетними напрямами діяльності кафедри є:

• здійснення освітньої діяльності, яка відповідає стандартам вищої освіти;
• проведення наукової діяльності в галузі обліку, оподаткування, аналізу та аудиту;
• розробка та впровадження систем дистанційного навчання;
• забезпечення взаємозв’язку науково-дослідних, навчально-методичних та бізнес процесів в галузі обліку, оподаткування, аналізу та аудиту;
• виховання у студентів професійної поведінки;
• формування професійних компетенцій у студентів;
• покращення професіоналізму та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького персоналу.

112.jpg (60.29 Kb)
2.jpg (27.51 Kb)3.jpg (43.45 Kb)1.jpg (55.71 Kb)4.jpg (28. Kb)5.jpg (24.71 Kb)
Автор: vebmaster | Переглядів: 0