ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Викладачі кафедри Права

img_6681.jpg (250.16 Kb)
Боднар Сергій Вікторович – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри права. У 2011 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістра права. У 2015 році закінчив аспірантуру в ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» і захистив дисертацію на тему «Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення» та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Є автором більше ніж 35 наукових праць та методичних рекомендацій, навчального посібника та одноосібної монографії.

boiarski1.jpg (73.62 Kb)
Боярський Валерій Євгенійович - к.ю.н., доцент. У 2000 році закінчив Міжнародну кадрову академію за спеціальність «Правознавствр» та здобув ступінь магістра «Право». У 2001 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук. Є автором більше ніж 40 наукових праць та методичних рекомендацій.

kuzmin_dmitro.jpg (13.3 Kb)
Пригоцький Вячеслав Анатолійович - к.ю.н., доцент. У 2005 році закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію в Національному університеті державної податкової служби України Державної фіскальної служби України та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Є автором та співавтором більше ніж 20 наукових праць та методичних рекомендацій, є співавтором 2 наукових посібників.

janna_v2.jpg (131. Kb)
Поліщук Жанна Василівна – викладач кафедри. У 2005 році закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» і отримала кваліфікацію «Юрист». Має досвід педагогічної роботи – 8 років. Є автором та співавтором більше ніж 20 наукових праць та методичних рекомендацій, одного навчального посібника з Грифом Міністерства освіти і науки України. Сфера наукових інтересів: нотаріат, міжнародне право, земельне право; аграрне право; екологічне право.

artemm543.jpg (62.78 Kb)
Смеречинський Артем Олександрович – лаборант кафедри права. У 2020 році закінчив Київський університет права Національної академії наук України за спеціальністю «Право» і отримав ступінь вищої освіти бакалавр спеціальності «Право».


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_