Логін:   Лароль:  

ВИПУСКОВА ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ВИПУСКОВОЇ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»


img_6506.jpg (353.55 Kb)
Лопатюк Руслана Іванівна – голова циклової комісії зі спеціальності "Організація виробництва". У 2007р. закінчила ПВНЗ «Європейський університет», за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація магістр з економіки, у 2012р. в тому ж вищому навчальному закладі отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація спеціаліст з фінансів і кредиту. В 2013р. захистила кандидатьку дисертацію на тему «Економічні механізми інвестування підприємств аграрної сфери» за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).


img-drabanich.jpg (312.1 Kb)Гевчук Анна Вікторівна – спеціаліст вищої категорії. У 2006 році закінчила ВФЕУ за спеціальністю «Менеджмент організацій» з відзнакою.
У 2011 році закінчила аспірантуру у Хмельницькому Національному Університеті та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємством». Захистила дисертацію на тему «Удосконалення методів оцінки та управління якістю продукції швейного підприємства». Є автором та співавтором більше ніж 60 наукових праць та методичних рекомендацій, є співавтором 4 наукових посібників з грифом МОН.gromova.jpg (82.46 Kb) Громова Ольга Євгеніївна - спеціаліст вищої категорії. У 2007р. закінчила з відзнакою Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю "Менеджмент організацій". З 2008р. навчається у аспірантурі Хмельницького національного університету. Працює над написанням дисертаційної роботи на тему: "Мотиваційний механізм активізації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств". Є автором та співавтором понад 20 наукових робіт.chizhenko1.jpg (147.55 Kb)
Чиженко Інна Василівна - спеціаліст. У 2011р. закінчила Вінницький фінансово-економічний університет за спеціальністю "Менеджмент організацій". З 2016р. навчається у аспірантурі Вінницького фінансово-економічного університету. Працює над написанням дисертаційної роботи на тему: "Підвищення ефективності виробництва підприємства харчової промисловості на основі раціоналізації фінансових потоків". Сфера наукових інтересів - міжнародна економічна інтеграція.


litinska.jpg (4.52 Kb)Літинська Альона Миколаївна - спеціаліст вищої категорії. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2004 році за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Географія і біологія”. У 2009 році закінчила факультет перепідготовки кадрів Вінницького фінансово-економічного університету за спеціальністю “Менеджмент організацій”. Аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, географічного факультету, спеціальність 11.00.02 – економічна і соціальна географія. Має 26 публікацій, з них 4 навчально-методичного характеру.


МЕТА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ – формування нової генерації високоосвічених фахівців, інтелектуально розвинутих та творчо-мислячих професіоналів.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ:
• модернізація освіти відповідно до положень Болонського процесу;
• посилення уваги до методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
• впровадження інтерактивних технології у формування професійно компетентного фахівця;
• вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи;
• розвиток та формування у студентської молоді уміння виконувати різні види навчальних та творчих практичних робіт;
• підготовка студентів до самостійної, наукової та професійної діяльності;
• формування творчого, активного, освіченого фахівця, здатного реалізувати сучасні вимоги роботодавців;
• сприяння становлення й розвитку системи навчально-виховної роботи.

Особлива увага в умовах кредитно-модульної системи надається організації самостійної роботи студентів і, в зв’язку з цим, викладачі випускової циклової комісії зі спеціальності «Менеджмент» працюють над розробкою методичного забезпечення для самостійної роботи студентів та вдосконаленням форми поточного і модульного контролю, беруть участь у підготовці і проведенні науково-теоретичних і науково-практичних конференцій, нарад, семінарів. Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі випускової циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди і переконання, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і обстоювати та захищати свої ідеали і переконання.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА за спеціальністю 073 "Менеджмент"


Освітня програма - managment (104.32 Kb)
managment_1 (26.21 Kb)
Автор: dets | Переглядів: 2077