ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Ліцензування та акредитація

Вiдомостi щодо здiйснення освiтньоi дiяльностi у сфері вищої освіти     Вiдомостi щодо здiйснення освiтньоi дiяльностi у сфері фахової передвищої освіти   ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал ...


ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» в Економіко-правовому ...


ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси та кредит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємницт ...


Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення по підготовці фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем з спеціальності 071 «Облік і оподаткування» oblik.pdf ( ...


Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення по підготовці фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем з спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страх ...


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_