Логін:   Лароль:  

Чергова акредитація підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємств» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємств» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» informaciina_diyalnist_1.doc
..

Чергова акредитація підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво"

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» finansi_i__kredit.doc
..

Чергова акредитація підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.03040101 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право»

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.03040101 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» pravoznavstvo.doc
..

Чергова акредитація підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» organisazia-vyrobnuztva.doc
..

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03060101 «Організація виробництва» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» в Економіко-правовому коледжі Вінницького фінансово-економічног

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03060101 «Організація виробництва» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» в Економіко-правовому коледжі Вінницького фінансово-економічног

Додаток 1. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
виконання Економіко-правовим коледжем ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»


Додаток 2. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
дотримання Економіко-правовим коледжем ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» нормативних вимог щодо якісних характеристик підготовки фахівців зі спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»


Додаток 3. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
дотримання Економіко-правовим коледжем ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчального-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти підготовки фахівців зі спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Чергова акредитація підготовки магістрів з спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності пілготовки магістрів магістрів з спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» finansy-i-kredyt.doc
..

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ чергової акредитаційної експертизи підготовки магістрів з спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами) галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Вінницькому фінансово-економічному університеті

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ чергової акредитаційної експертизи підготовки магістрів з спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами) галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Вінницькому фінансово-економічному університеті

Додаток 1. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
виконання ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами) галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем – «Магістр»


Додаток 2. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
дотримання ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» нормативних вимог щодо якісних характеристик підготовки фахівців зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами) галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем – «Магістр»


Додаток 3. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
дотримання ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчального-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти підготовки фахівців зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами) галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем – «Магістр»

Ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти: підготовка фахівців за першим (бакалаврським) рівнем з спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право»

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем з спеціальності 081 «Право» sprava_pravo_2016.pdf (437.24 Kb)
..

Ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти: підготовка фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем з спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення по підготовці фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем з спеціальності 071 «Облік і оподаткування» oblik.pdf (419.08 Kb)
..

Ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти: підготовка фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем з спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення по підготовці фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем з спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» finansi.pdf (416.49 Kb)
..