Логін:   Лароль:  

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" галузі знань 07

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" галузі знань 07 «Управління та адміністрування» в Економіко-правовому коледжі

ekspertni visnovki ПТБ_18 (994.51 Kb)
ekspertni visnovki ПТБ_18 (8.55 Mb)

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство" Галузі знань 0304 «Право» в Економіко-правовому коледжі

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» в Економіко-правовому коледжі Вінницького фінансово-економічного університету
ekspertni visnovki Pravo_18 (14.44 Mb)

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси та кредит" Галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» в Економіко-правовому коледжі

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси та кредит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» в Економіко-правовому коледжі Вінницького фінансово-економічного університету ekspertni visnovki finansi_18 (n/a)

Ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти: підготовка фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем з спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення по підготовці фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем з спеціальності 071 «Облік і оподаткування» oblik.pdf (419.08 Kb)
..

Ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти: підготовка фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем з спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення по підготовці фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем з спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» finansi.pdf (n/a)
..