ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Про вибори Голови Студентської ради Приватного вищого навчального закладу Вінницький фінансово-економічний Університет

ОГОЛОШЕННЯ
«Про вибори Голови Студентської ради
Приватного вищого навчального закладу
Вінницький фінансово-економічний Університет»

Основні положення:
- Вибори Голови Студради Університету є вільними та відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
- Право голосу на виборах Голови Студради Університету мають всі студенти не залежно від форми навчання. Кожен виборець на відповідних виборах має один голос.
- Студенти Університету беруть участь у виборах Голови Студради Університету на рівних засадах. Участь студентів у виборах Голови Студради Університету є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.
- Кожен студент-виборець голосує на виборах Голови Студради Університету особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.
- Головою Студради Університету може бути обрана особа, яка на момент виборів є студентом Університету.

Виборчий процес включає такі етапи:
1) висування та реєстрація кандидатів на посаду Голови Студентської ради (до 06.11.20 р);
2) кожний кандидат має записати відеоролик тривалістю до 1 хвилини із самопрезентацією власної програми «Чому саме Я….?» (подати у навчальний відділ для подальшого розміщення на сторінках соціальних мереж)
3) проведення передвиборної агітації;
4) голосування у день виборів;
5) підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування і результатів студентських виборів.

У певних випадках, виборчий процес включає також такі етапи:
1) повторне голосування;
2) підрахунок голосів виборців, установлення підсумків повторного голосування і результатів виборів.

АДМІНІСТРАЦІЯ
UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_