ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Щиро вітаємо професорсько-викладацький склад, співробітників, студентів та усіх випускників із 27-річчям від дня заснування Вінницького фінансово-економічного університету!

   14.12.2020 | vebmaster

Важливим здобутком Університету була та залишається розробка й формування власних освітніх підходів та принципів, а саме: орієнтування на вимоги європейських та світових стандартів вищої освіти; міждисциплінарна взаємодія; безпосередній зв’язок з практикою та результатами наукових досліджень.
З теплом у серці, ми в надскладних умовах успішно почали навчальний рік, прийняли в освітянську родину нових студентів і впевнено крокуємо в майбутнє.
За минулий рік ліцензовано МОН України багато спеціальностей за різними рівнями вищої освіти, зокрема запроваджено ліцензування освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та підготовку іноземних студентів за акредитованими економічними спеціальностями. Наразі в Університеті здобувають освіту студенти з таких країн як Нігерія, Індія, Молдова, Пакистан, Ірак, Ємен, Кот де Вуар та ін.
Відокремленими структурними підрозділами ведеться наскрізна багаторівнева освіта. Здобуття повної середньої загальної освіти дистанційної форми навчання здійснює Економіко-правнича гімназія. Економіко-правовий фаховий коледж готує фахових молодших бакалаврів, молодших спеціалістів економічного та юридичного спрямування; бакалаврів-юристів. ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» забезпечує здобуття рівнів вищої освіти бакалавра та магістра широкого спектра економічних спеціальностей.
Для онлайн-навчання та продовження дистанційної освіти університетськими фахівцями розроблено низку електронних навчальних засобів на сучасних платформах.
Послідовники справи першого ректора Університету розширюють участь в програмах академічної мобільності, що надасть студентам можливість отримати якісну європейську освіту по обраному напряму підготовки, розширити свої знання у всіх областях європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином Європи. Здіснюються координації програм подвійного диплому та програм обміну студентами з європейськими закладами освіти.
В Університеті модифікується індивідуальний та диференційований підхід до кожного абітурієнта та студента, включаючи людей з особливими потребами, проводиться індивідуальна консультація зі вступником для визначення ступеня сформованості професійної орієнтації, вмотивованості та усвідомленості вибору професії.
Новим керівництвом ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» визначено чіткі цілі та місію функціонування ЗВО: довгостроковий розвиток; розробка та вдосконалення існуючих університетських програм та планів; партнерство Університету з навчальними закладами України та країн Європи; вдосконалення системного використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі; розширення матеріально-технічної бази Університету.
Усе це обумовлює нагальну необхідність розробки стратегії розвитку університету, яка функціонувала та функціонує, на 2019-2027 роки, врахувавши в ній як зовнішні, так і внутрішні чинники, що впливають чи будуть впливати на його діяльність, поклавши в основу не лише управління університетом, а і його інноваційний поступ упровадження лідерської парадигми.
Керівництво Приватного вищого навчального закладу «Вінницький фінансово-економічний університет» має багато стратегічних цілей та пріоритетів розвитку та переконане, що і надалі буде зберігати та примножувати традиції своєї «Альма матер», сприяти прогресу наукової думки, робити достойний вклад у справі підготовки висококваліфікованих фахівців та вихованні молоді!
Щиро бажаємо колективу університету нових наукових звершень і відкриттів, блискучих ідей і їх успішного втілення, збереження і примноження накопиченого унікального досвіду, оптимізму, талановитих і відданих студентів, професійних випускників, гідного продовження і розвитку славних традицій університету!

27vfeu.jpg (47.55 Kb)


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_