ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Керівництво університету

 

vfeu_rector.jpg (7.02 Kb)

Біографічна довідка
Боднар Тетяна Петрівна - ректор, засновник Вінницького фінансово-економічного університету, народилася 7 травня 1965 року у м. Вінниця.
Навчалася у Вінницькій фізико-математичній школі № 17, навчалася на відмінно і закінчила школу у 1982 році.
1982-1983 р.р. – працювала в учбовому відділі ВФКТЕІ (торгово-економічний інститут) методистом.
У 1987 р. закінчила Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності» кваліфікація «Економіст» та на заочній формі навчання отримала кваліфікацію «Фінанси».
Після закінчення вузу працювала у 1987 році економістом планового відділу в Універмазі Трудового Червоного Прапора, м. Вінниця.
У 1989 році вела бухгалтерські курси бізнесу для підприємців.
У 1990 році працювала головним бухгалтером Вінницького інституту регіональної економіки та управління – філія Чернігівського інституту.
У 1995 році закінчила Київські україно-американські курси «Ефективне управління», «Менеджмент та фінанси».
З 1995 року – одна із засновників та викладач кафедри «Бухгалтерського обліку і аудиту» Вінницького фінансово-економічного університету.
В 1997 році – захистила дисертацію на здобуття науково ступеню кандидата економічних наук «Трансформація бухгалтерського обліку в сучасних умовах». З 1998 року є членом-кореспондентом Міжнародної кадрової академії. У 1998 році присвоєно вчене звання професор.
В 1999 році за організацією Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Українського Інституту розвитку фондового ринку прослухала 36 годинний курс лекцій за проектом Світового банку «Розробка та здійснення освітньої програми по впровадженню Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для бухгалтерів відкритих акціонерних товариств та інших підприємств учасників фондового ринку».
У 2000 році навчалася у Літньому інституті Консорціуму із удосконалення бізнес-освіти в Україні за підтримки агенства США з міжнародного розвитку, м. Ужгород, де навчання проводили викладачі з університету Міннесоти.
2001 р. – захистила дисертацію на здобуття науково ступеню доктора економічних наук «Трансформація обліку і аналізу діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин». Також в цьому ж році було присвоєно вчену ступінь доктора економічних наук.
З 2001 по 2009 р.р. очолювала кафедру «Обліку і оподаткування» Вінницького фінансово-економічного університету.
З 2003 - 2020 рр. – проректор з фінансових питань Вінницького фінансово-економічного університету та викладач кафедри «Обліку і аудиту».
З 2020 р. – ректор Вінницького фінансово-економічного університету.

Наукові і професійні досягнення
Боднар Т.П. продовжує займатись активною науковою діяльністю. Основними напрямами наукових досліджень є облік і аудит в страхових організаціях, особливості надання страхових послуг в умовах ринкових відносин. Вона є членом-кореспондентом Міжнародної кадрової академії, членом редакційної колегії наукових журналів «Регіональна бізнес-економіка та управління», «Вісник наукових досліджень» та «Економіка Вінниччини».
Виконувач обов’язків ректора має понад 60 наукових праць серед яких монографія: «Исследования устойчивых структур производственных систем образования», навчальні посібники: «Аудит. Теорія та практика», «Організація матеріального, технічного та маркетингового обслуговування підприємств ринкового типу», «Фінансовий облік», «Обґрунтування економічної ефективності науково-дослідних і конструкторських робіт», «Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства», «Управління виробничими інфраструктурами», «Облік і аудит у страхових організаціях» та інші, а також наукові статті.

Нагороди
2003 р. – нагороджена знаком (медаллю) «Відмінник науки і освіти».

 

gevchuk_a_v_.jpg (391.82 Kb)

У 2006 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький фінансово-економічний університет» за спеціальністю «Менеджмент організацій та адміністрування» з відзнакою, після чого одразу почала працювати на посаді старшого викладача кафедри менеджменту.
У 2011 році закінчила аспірантуру у Хмельницькому національному університеті та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємством». Захистила дисертацію на тему «Удосконалення методів оцінки та управління якістю продукції швейного підприємства».
У 2011 році була прийнята на посаду заступника завідуючого філією кафедри спеціальних юридичних дисциплін та Європейського права Київського університету права НАН України, продовжуючи працювати на посаді старшого викладача кафедри менеджменту ПВНЗ «ВФЕУ» за сумісництвом.
У 2012 році була переведена на посаду доцента кафедри фінансів ПВНЗ «ВФЕУ», як за основним місцем роботи, та з 2014 року до 2019 – була першим проректором університету. У 2014 Атестаційною колегією МОН України було присуджено вчене звання доцента кафедри фінансів.
Протягом 2016-2019 рр. навчалася в докторантурі Житомирського державного технологічного університету (наразі - Державний університет «Житомирська політехніка»), під час навчання працювала на посаді наукового співробітника кафедри обліку і аудиту, та у 2018 році була переведена на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування.
У 2017 році брала участь у закордонній програмі «Сучасний університет: міжнародна співпраця і мобільність задля інновацій через проектний підхід» в Університеті суспільних наук (UNS) у м. Лодзь (Польща). В січні 2019 очолила Економіко-правовий коледж ПВНЗ «ВФЕУ» (наразі – Економіко-правовий фаховий коледж), ставши його директором. З липня 2020 року Гевчук Анна Вікторівна – перший проректор Вінницького фінансово-економічного університету та професор кафедри обліку і оподаткування за сумісництвом. Сферу наукових інтересів складають дослідження відповідно до плану науково-дослідних робіт Вінницького фінансово-економічного університету за темами: «Обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунками агропідприємства» (номер державної реєстрації 0120U101603), в межах теми автором розроблено пропозиції з удосконалення облікового забезпечення розрахункових операцій підприємств АПК; «Комплексний облік і аналіз розрахунків аграрного підприємства» (номер державної реєстрації 0120U101603), в межах теми автором розроблено пропозиції з Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» удосконалення методичного забезпечення формування бухгалтерської звітності за розрахунковими операціями; Дослідження дії ефекту синергії в соціальній і економічній діяльності підприємства (номер державної реєстрації 0114U007137), в межах теми автором досліджено Синергетичний підхід в соціально-економічному дослідженні.
Гевчук Анна Вікторівна є автором і співавтором 149 наукових праць, в тому числі 12 статей у наукових фахових виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних; 1 статті - в іноземному науковому виданні; 4 монографій (2 - одноосібних) та 9 навчальних посібників з грифом МОН.
Авторський профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=j_u4qxYAAAAJ

 

БОДНАР Сергій Вікторович, директор коледжу, кандидат юридичних наук, доцент.

 

grigoruk.jpeg (120.64 Kb) ГРИГОРУК Ірина Олександрівна, проректор з педагогічної роботи, кандидат економічних наук, доцент.

 

polischuk_.jpg (30 Kb) ПОЛІЩУК Наталія Володимирівна, вчений секретар університету, доктор економічних наук, доцент.


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_