ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Останні публікації..


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ ВІДДІЛУ

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Створений 2005 року


gevchuk_a_v_.jpg (14.66 Kb) Головний редактор: Гевчук Анна Вікторівна,
доктор економічних наук, доцент

polischuk_.jpg (30 Kb) Заступник головного редактора: Поліщук Наталія Володимирівна,.
кандидат економічних наук, доцент


Редактор: Коробка Юлія Павлівна
[email protected]


Напрями роботи:
Видавнича діяльність розпочата 1998 року державною реєстрацією газети „Вузівські вісті” як інформаційно-навчального органу, що надає читачам інформацію про навчально-виховний процес, науково-методичну та профорієнтаційну роботу, культурно-мистецьку сферу, висвітлює різні сторони життя колективу університету. У зв’язку зі зміною назви засновника і банківських реквізитів газету перереєстровано: 11.04.2005 р. серія ВЦ № 592. vuzivski-visti.pdf (386.28 Kb)
Здійснено 209 випусків газети.


З 2004 року зареєстрований і видається науковий, виробничо-практичний журнал "РЕГІОНАЛЬНА БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ". Свідоцтво про державну перереєстрацію: серія КВ № 9838 від 17.05.2005 р. Рівень розповсюдження: загальнодержавний.
Програмні цілі: науково-практичне розв’язання регіональних проблем підприємництва; форм організації менеджменту, обліку, аудиту, виробництва та фінансів; формування бізнес-економіки; управління бізнесом і соціальним прогресом в регіоні.
Цільова спрямованість: науковці, аспіранти, урядовці, керівники

З 2004 року зареєстрований і видається "ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: актуальні проблеми економіки, права, управління і соціальної сфери". Свідоцтво про державну перереєстрацію: серія ВЦ № 595 від 11 квітня 2005 року.
Рівень розповсюдження: регіональний.
Програмні цілі: стан і перспективи розвитку економіки регіону, підприємств та організацій; особливості управління інвестиційною діяльністю, інноваціями, бізнесом, економічними ризиками, маркетинговою діяльністю, правове забезпечення підприємств, бізнес-планування, управління фінансами, проблеми обліку й аудиту, соціального прогресу; культуру сучасного ділового мовлення та результати пошуків у царині педагогіки.
Цільова спрямованість: науково-педагогічні працівники, магістри, провідні фахівці галузі

З 2004 року зареєстрований і видається науковий, виробничо-практичний молодіжний журнал "ЕКОНОМІКА ВІННИЧЧИНИ". Свідоцтво про державну перереєстрацію: серія ВЦ № 594 від 11 квітня 2005року.
Рівень розповсюдження: регіональний.
Програмні цілі: надання читачеві інформації про наукові підходи до розв’язання проблемних питань економіки та соціального розвитку регіону (менеджмент в економіці, питання обліку і аудиту, фінансовий менеджмент, бізнес-економіка підприємств, питання розвитку регіонального ринку, правові аспекти підприємництва)
Цільова аудиторія: студенти, магістранти, аспіранти, молоді учені, підприємці, керівники

До редакційної колегії журналів входять 15 науковців, з них працюють на постійній основі 10 членів редакційної колегії:
Гевчук Анна Вікторівна – головний редактор, кандидат економічних наук, доцент
Боднар Тетяна Петрівна – доктор економічних наук, професор
Поліщук Наталія Володимирівна – доктор економічних наук, доцент
Молчанов Павло Анатолійович – доктор технічних наук, професор
Москвічова Олена Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент
Боднар Сергій Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент
Григорук Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент
Сташко Інна Василівна – кандидат економічних наук, доцент
Толстошеєва Анастасія Володимирівна – кандидат економічних наук
Лиман Віталій Васильович – кандидат економічних наук

На засадах сумісництва працюють 5 членів редакційної колегії, з них:
Боковець Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор
Луцяк Віталій Васильович – доктор економічних наук, професор
Гречишкіна Олена Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент
Мераб Хохобаія – кандидат економічних наук, доцент
Шевчук Людмила Петрівна – кандидат економічних наук, доцент

Провідні навчальні заклади та наукові установи України, від яких автори подали статті, що вийшли друком у зазначених виданнях:
1. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
2. Національний університет „Львівська політехніка”
3. Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Київ
4. Національний аграрний університет м. Києва
5. Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України
6. Волинський національний університет ім. Лесі Українки
7. Донецький національний університет
8. Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
9. Кременчуцький державний політехнічний університет ім. Михайла Остроградського
10. Кримський інженерно-педагогічний університет
11. Луганський національний агарний університет
12. Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка
13. Луцький державний технічний університет
14. Міжрегіональна академія управління персоналом,
15. Національний інститут стратегічних досліджень у м. Львові
16. Національний університет Державної податкової служби України м. Ірпінь
17. Одеський національний політехнічний університет
18. Сумський державний університет
19. Сумський національний аграрний університет
20. Таврійський державний агроекологічний університет
21. Харківський інститут бізнесу і підприємництва
22. Хмельницький національний університет

Дописувачами Вісника та Збірника є, переважно, науковці Вінницького фінансово-економічного університету – 78% від загальної кількості авторів.
У журналі „Економіка Вінниччини” опубліковані статті бакалаврів та магістрів Вінницького фінансово-економічного університету, а також статті авторів з Вінницького національного технічного університету, Вінницького торговельно-економічного інституту КНТУ, Хмельницького національного університету, Тернопільського державного економічного університету та ін.


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_