Логін:   Лароль:  

Нові надходження

1. Мальська М.П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) підручник // М.П. Мальська, О.М. Гаталяк, Н.М. Ганич – К.: ЦУЛ, 2017. – 304 с.
2. Архіпов В.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані. 3-тє вид. навч. посібник. / В.В. Архіпов, - К.: ЦУЛ, 2017. – 382 с.
3. Мальська М.П. Управління сферою готельного господарства: теорія та практика: підручник / М.П. Мальська, В.Л. Кізима, І.З. Жук. – К.: ЦУЛ,2017. – 336 с.
4. Козловський С.В. Правове регулювання туристичної діяльності: навч. посіб. / С.В. Козловський. – К.: ЦУЛ, 2016. – 272 с.
5. Мальська М.П. Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2-вид. перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2017. – 368 с.
6. Мальська М.П. Світовий досвід розвитку туризму: підручник. / М.П. Мальська, Н.М. Паньків, А.Б. Ховалко. – К.: ЦУЛ, 2017. – 244 с.
7. Балащова Р.І. Організація діяльності туристичного підприємства: навч. посіб. / Р.І.Балашова – К.: ЦУЛ, 2016. – 184 с.
8. Кудла Н.Є. Управління якістю в туризмі: підручник. / Н.Є. Кудла – К.: ЦУЛ, 2017. – 328 с.
9. Мальська М.П. Ьордун О.Ю. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика. Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2017. – 248 с.
10. Якобчук А.В. Курик О.Г. Основи медичної валеології: навч. посіб. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 244 с.
11. Юрко І. В. Торговельне підприємство: навч. посіб. / І.В. Юрко – К.: ЦУЛ, 2017. – 232 с.
12. Кудла Н.Є Сільський туризм: основи підприємництва і гостинності: навч. посіб. / Н.Є. Кудла – К.: ЦУЛ, 2017. – 152 с.
13. Боднар С.В. Рішення адміністративного суду: навч. посіб. – Вінниця: Видавництво «Твори», 2015. – 96 с.
14. Боднар С.В. Судові рішення в адміністративних справах: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – 148 с.
15. Єлісеєва І.О. Поліщук Ж.В, Конституційне право України: навч. посіб. / І.О.Єлісеєва, Ж.В. Поліщук – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2017. – 104 с.
16. Пригоцький В.А. Адвокатура України: курс лекцій / В.А. Пригоцький. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 302 с.
17. Дзера О.В. Цивільне право України: Загальна частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 5-те вид., стереотипне. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 976 с.
18. Федик Є.І., Федик С.Є., Гентош Р.Є., Луцький І.М., Котуха О.С. Земельне право України: навч. посіб. – Львів: «Новий Світ-2000», 2018. – 218 с.
19. Тетарчук І.В. Дяків Т.Є. Аграрне право України: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2018. – 244 с.
20. Бедь В.В. Юридична психологія: навч. посіб. – Львів: «Новий Світ-2000», 2018. – 375 с.
21. Тетарчук І.В. Дяків Т.Є. Юридична деонтологія: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2018. – 158 с.
22. Сухонос В.В. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / В.В. Сухонос. – Суми: Університетська книга, 2017. – 375 с.
23. Бакалінська О.О., Безух О.В. Конкурентне право України: навч. посіб. / за ред. В.С. Щербини, І.В. Лукач. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 380 с.
24. Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кузьмічов Я.В. Криміналістика: питання і відповіді: навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2018. – 280 с.
25. Харитонова О.І., Харитонов Є.О., Ківалова Т.С., Дмитришен В.С. Право інтелектуальної власності: підручник / за заг. ред. О.І. Харитонової. – К.: Юрінком Інтер, 2018. – 540 с.
26. Ковальський В.С., Костенко О.М., Семаков Г.С. Кримінологія. Підручник. Практикум / В.С. Ковальський, О.М. Костенко, Г.С. Семаков. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 344 с.
27. Тетарчук І.В. Дяків Т.Є. Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2018. – 202 с.
28. Бойко М.Д. Трудове право України: навч. посіб. 3-те вид. перероб. та доп. / М.Д. Бойко – К.: ЦУЛ,2018. – 392 с.
29. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України: навч. посіб. 5-те вид. перероб. та доп. / М.Д, Бойко – К.: ЦУЛ, 2018. – 448 с.
30. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій (загальна частина). – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. – 240 с.
31. Білінський Д.О. Фінансове право: навч. посіб. / Д.О. Білінський, І.М. Бондаренко, О.О. Головашевич. – Харків: Право, 2018. – 212 с.
32. Тацишин І.Б. Адміністративне право України: навч. посіб. – К.: «Новий Світ-2000», 2018. – 307 с.
33. Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – К.: Алерта, 2017. – 624 с.
34. Ганущак Т.В. Фінансова безпека бізнесу: навч. посіб. / Т.В. Ганущак – К.: Департамент поліграфії університету «КРОК», 2016. – 266 с.
35. Хрущ Н.А., Форкун І.В., Гордєєва Т.А. Основи казначейської справи: навч. посіб. / Н.А. Хрущ, Форкун І.В., Т.А. Гордєєва. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 500 с.
36. Поліщук Н.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н.В. Поліщук, О.Є. Громова. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – 176 с.
37. Поліщук Н.В. Економічний аналіз у схемах і таблицях / Н.В. Поліщук, О.Є. Громова, І. Ф. Лобачева. – Вінниця: ТОВ « Меркьюрі-Поділля», 2018. - 220 с.
38. Громова О.Є. Ситуаційний менеджмент: навч. посіб. / О.Є. Громова, Н.В. Поліщук, А.Є. Абдуллаєва, Р.І. Лопатюк. - Вінниця: ТОВ « Меркьюрі-Поділля», 2018. – 152 с.
39. Громова О.Є., Поліщук Н.В. Комунікативний менеджмент: навч. посіб. - Вінниця: ТОВ « Меркьюрі-Поділля», 2017. – 148 с.
..

ПІДРУЧНИКИ З ГРИФОМ МОН

Підручники та навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки - гарантія їх відповідності сучасним педагогічним технологіям і вимогам до навчальної книги. Така наукова література оригінальна, з високим науково-методичним рівнем. Підручники з грифом Міністерства освіти і науки України рекомендовані для використання у вищих навчальних закладах.
МОН України прискіпливо стежить за процедурою надання грифів навчальній літературі для ВНЗ. Рекомендацію Міністерства для використання підручників в українських вищих навчальних закладах отримує лише найкраща фахова навчальна література.
Завданням професорсько-викладацького складу ВФЕУ на перспективу є підготовка публікацій, що мають виняткове значення для розвитку навчально-виховного процесу, видання з грифом МОН навчальних посібників з основних фахових дисциплін і авторських курсів лекцій, що викладаються в університеті.

Викладачами кафедр розроблені та видані з грифом МОН України навчальні посібники:
..

Бібліотека Вінницького фінансово-економічного університету

pa030005.jpg (186.68 Kb) Наукова бібліотека Вінницького фінансово-економічного університету близько 20 років залишається його невід’ємною частиною, інформаційним та культурним центром. Навіть в наш час загальної інформатизації книга все ще залишається безцінним носієм інформації. Знання багатьох поколінь вміло зібрані, чудово структуровані та легкодоступні містяться в книжках нашої бібліотеки.

Історія бібліотеки нерозривно пов'язана з історією університету і починається з 1993року, коли були засновані підвалини університету.

Сьогодні бібліотека є навчально-допоміжним, інформаційним та культурно-виховним підрозділом університету. З 2006 року має статус Наукової. Поєднує в собі освіту та інформування, надаючи доступ до свого фонду, та, крім цього, відкриває електронний ресурс для читачів. Її функції стають значно ширшими, адже там проводять виставки, конференції, брифінги та творчі вечори.

Роки існування бібліотеки – це роки систематичної натхненної роботи з формування, оновлення, актуалізації книжкового фонду та його ефективного використання, покращення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, запровадження новітніх інформаційних технологій.
Разом з університетом бібліотека стрімко розвивається й оновлюється. Розширюється інформаційна база, змінюється тематика комплектування відповідно до потреб навчального процесу, зростає книжковий фонд, який налічує близько 125000 примірників книг наукової та навчальної літератури, методичних матеріалів, періодичних видань та інших видів друкованої продукції. Щорічно надходить близько 2 тисяч екземплярів нової літератури, в тому числі більше 15 назв книг авторів університету з грифом МОН.

pa030002.jpg (191.64 Kb)Нині наша бібліотека обслуговує понад 2000 користувачів, із них щоденно бібліотеку відвідує від 150 до 200 користувачів, до послуг яких два читальних зали, абонемент, книгосховище, інформаційно-довідковий центр бібліотеки, який містить електронна бібліотеку, електронний архів повнотекстових навчальних та методичних видань університету, що найбільше запитувані студентами, електронний каталог , в якому більш 3000 тис. бібліографічних записів.

У бібліотеці користувачі можуть працювати в Інтернет-мережі, отримати доступ до Wi-Fi. Але незважаючи на швидкісний Інтернет, що забезпечує неперервний доступ до різних джерел інформації, студенти ВФЕУ все частіше звертаються до друкованих книжок, знаходячи відповіді на свої запитання саме там. І це не дивно, адже віртуальний досвід ніколи не замінить досвід працювання з книгою в бібліотеці. Очевидно, що у світі, переповненому цифровими технологіями, людина відчуває потребу у відвідуванні реальних місць, де можна навчатися протягом усього життя.

pa030003.jpg (182.16 Kb)
З метою широкого інформування про нові надходження до бібліотеки працівники бібліотеки складають та розсилають по кафедрах Інформаційний бюлетень нових надходжень, у якому подається опис на навчальну та методичну літературу, інформація про автореферати дисертацій, періодичні видання, які надходять до бібліотеки.
Використовується досвід інших бібліотек і ведеться пошук власних шляхів залучення персоналу бібліотеки у процес автоматизації бібліотечної і інформаційної роботи; ведеться робота над створенням позитивного іміджу бібліотеки.
Бібліотекарі проводять відповідну інформаційну, бібліографічну, дослідну, наукову, методичну роботу на допомогу професорсько - викладацькому складу, науковцям, студентам, аспірантам, іншим категоріям працівників університету.
Сподіваємося, що ставши постійним відвідувачем нашої бібліотеки, ви знайдете тут чимало корисного і потрібного серед друкованої інформації та мережевих ресурсів, дізнаєтеся про виставки, масові заходи, послуги, що надаються бібліотекою. Ви завжди зможете розраховувати на допомогу кваліфікованого персоналу бібліотеки, який врахує всі ваші побажання та пропозиції.

Директор бібліотеки
Стасюк І.В.

Виставки бібліотеки

p6040009.jpg1. Видатний письменник Стельмах М.П.
2. Виставка живопису
3. До Дня Перемоги
4. До дня народження письменника Гоголя М.В.
5. Найактивніші читачі нашого університету
..

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БІБЛІОТЕКИ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИТАЧІВ
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ
4. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ЧИТАЛЬНИМ ЗАЛОМ.
5. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТОМ

..