Логін:   Лароль:  

Нові надходження

1. Юрчишена Л.В. Політична економія: навчальний посібник. – Вінниця: ВФЕУ. – 2014. – 341 с.
2. Моделювання економіки: навчальний посібник. В.В. Вітлінський, М.Г. Акулов. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 334 с.
3. Л.В. Транченко, Р.І. Лопатюк, О.М. Транченко. Національна економіка: Підручник [видання друге, перероблене і доповнене]. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2015. – 328 с.
4. Швед В.В., Поліщук І.І. Управління персоналом: навчальний посібник. – Вінниця: ВФЕУ. – 2014. – 282 с.
5. Боковець В.В. Технологія в галузі: навчальний посібник. – Вінниця: ВФЕУ. – 2014. – 210 с.
6. Тимрієнко І.Ю., Романенко С.В. «Фінансовий облік ІІ»: навчальний посібник. – Вінниця: 2016. – 337 с.
7. Драбаніч А.В. Маркетинг: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Вінниця: ВФЕУ. - 2014. – 196 с.
8. Юрчишена Л.В. Планування підприємницької діяльності: навчальний посібник. – Вінниця: ВФЕУ. – 2014. – 366 с.
9. Боковець В.В., Швед В.В. Управління логістичними системами: навчальний посібник. – Вінниця: ВФЕУ. – 2014. – 319 с.
10. Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент: навчальний посібник. 3-тє видання. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 344 с.
11. Організація готельного господарства: навчальний посібник / Головко О.М., Кампов Н.С., Махлинець С.С., Симочко Г.В.; За редакцією О.М. Головко. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 338 с.
12. Боковець В.В. Операційний менеджмент: навчальний посібник. Вінниця: ВФЕУ. – 2014. – 304 с.
13. Розвиток системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю: інтегрований ракурс проблем: колективна монографія / під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир. ПП «Рута». – 2017. – 400 с.
14. Боднар С.В. Рішення адміністративного суду: навчальний посібник. – Вінниця: Видавництво «Твори», 2015. – 96 с.
15. Боднар С.В. Судові рішення в адміністративних справах: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – 148 с.
Автор: vebmaster | Переглядів: 0