Логін:   Лароль:  

Відділ кадрів

У своїй роботі працівники відділу кадрів керуються: Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України "Про освіту", «Про вищу освіту», постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про державний вищий навчальний заклад, Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, Статутом ЗакДУ, Положенням про відділ кадрів ЗакДУ, наказами ректора, нормативними та іншими актами України щодо роботи з кадрами.

Основні завдання та функції відділу кадрів:
- здійснення прийому, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень, інструкцій і наказів;
- формування і ведення особових справ співробітників та студентів, внесення змін, пов'язаних з трудовою діяльністю;
- облік і реєстрація документів з питань кадрової роботи;
- контроль та виконання військового обліку військовозобов’язаних і призовників в навчальному закладі;
- підготовка документів, що стосуються відомчих і урядових нагород викладачів,співробітників та студентів;
- видача довідок про теперішню і минулу трудову діяльність співробітників;
- видача довідок про теперішній і минулий процес навчання студентів;
- контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах вузу і додержанням працівниками і студентами правил внутрішнього розпорядку;
- облік заохочень та дисциплінарних стягнень;
- облік надання відпусток;
- облік стану підготовки, перепідготовки та атестації кадрів;
- ведення та облік трудових книжок;
- оформлення документів про призначення пенсій;
- підготовка документів для державної статистичної звітності;
- підготовка документів для звітності, яка подається в державну службу зайнятості;
- підготовка документів до архівного зберігання.

Основний принцип роботи відділу кадрів – оперативне і якісне виконання службових обов’язків усіма співробітниками відділу, уважне, ввічливе ставлення до кожного працівника в інтересах колективу університету та кожної особи окремо.

Контактна інформація: тел. (0432) 505-552
e-mail: [email protected]