ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

20 квітня 2016 року відбудеться Регіональна науково - практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів "Науковий пошук молоді ХХІ століття "

До участі у конференції запрошуються аспіранти, студенти, молоді вчені, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, дослідних організацій, діяльність яких пов’язана із проблемами, що обговорюються на конференції.

Конференція відбудеться 20 квітня 2016 року в місті Вінниці (Україна).

Тематичні напрямки роботи конференції:
1. Інвестиційний ризик як чинник впливу на інвестиційну привабливість підприємств регіону.
2. Процеси глобалізації для розвитку підприємств регіону.
3. Інвестиції транснаціональних корпорацій в регіональну економіку.
4. Формування організаційно-економічних напрямів ефективного розвитку соціальною сферою.
5. Трансформація доходів населення регіону до європейських стандартів.
6. Розвиток інтернет-екноміки в регіоні.
7. Науковий потенціал молоді для інноваційного розвитку економіки регіону.
8. Кадровий потенціал як механізм забезпечення економічної безпеки підприємства.
9. Фінансова політика держави в умовах євроінтеграції.
10. Розвиток фінансової сфери та економічної політики в плані соціально – економічного зростання.


Матеріали конференції до її початку планується видати у вигляді збірника тез.

До 13 квітня 2016 року необхідно подати заявку на участь у конференції (форма додається), тези доповідей і віддрукований тексти статей просимо надіслати на адресу: 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 71-А, ВФЕУ, науковий відділ.
konferenciya-20-04-2016-doc.pdf (n/a) До участі у конференції запрошуються аспіранти, студенти, молоді вчені, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, дослідних організацій, діяльність яких пов’язана із проблемами, що обговорюються на конференції.

Конференція відбудеться 20 квітня 2016 року в місті Вінниці (Україна).

Тематичні напрямки роботи конференції:
1. Інвестиційний ризик як чинник впливу на інвестиційну привабливість підприємств регіону.
2. Процеси глобалізації для розвитку підприємств регіону.
3. Інвестиції транснаціональних корпорацій в регіональну економіку.
4. Формування організаційно-економічних напрямів ефективного розвитку соціальною сферою.
5. Трансформація доходів населення регіону до європейських стандартів.
6. Розвиток інтернет-екноміки в регіоні.
7. Науковий потенціал молоді для інноваційного розвитку економіки регіону.
8. Кадровий потенціал як механізм забезпечення економічної безпеки підприємства.
9. Фінансова політика держави в умовах євроінтеграції.
10. Розвиток фінансової сфери та економічної політики в плані соціально – економічного зростання.


Матеріали конференції до її початку планується видати у вигляді збірника тез.

До 13 квітня 2016 року необхідно подати заявку на участь у конференції (форма додається), тези доповідей і віддрукований тексти статей просимо надіслати на адресу: 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 71-А, ВФЕУ, науковий відділ.
konferenciya-20-04-2016-doc.pdf (n/a)


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_