ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

План наукової діяльності ВФЕУ

                                     

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

Планування наукової роботи.

Контроль, облік та виконання індивідуальних планів роботи викладачів

(розділ «Наукова робота») 2022-2023 н. р..

Вересень 2022 р.

Упродовж семестру

Завідувачі кафедр

2

Обновлення стендів та web-сайтів з наукової роботи на кафедрах університету.

Вересень 2022 р.

Завідувачі кафедр

3

Укладення договорів про наукове співробітництво із провідними вітчизняними та зарубіжними вищими навчальними закладами у 2022-2023 н. р.

Вересень-Листопад 2022 р.

Завідувачі кафедр

Науковий відділ

4

Організація та проведення V міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції»

18 листопада 2022 р.

Організаційний комітет

Науковий відділ

5

Підготовка Плану проведення наукових та науково-практичних конференцій, круглів столів та наукових семінарів на базі університету у 2022-2023 н. р.

Грудень 2022 р.

Науковий відділ

6

Розроблення плану підготовки та видання монографій науково – педагогічними працівниками університету

Грудень 2022 р.

Науковий відділ

Завідувачі кафедр

7

Активізація роботи з опублікування наукових статей науково-педагогічних працівників університету у виданнях міжнародних науково-метричних баз (Scopus,Web of Science ), вітчизняних фахових виданнях, патентів на винахід і т.п.

Упродовж семестру

Науковий відділ

Завідувачі кафедр

НПП кафедр

8

Організація та контроль за виконанням індивідуальних та загальнокафедральних наукових тем науково-педагогічних працівників.

Грудень 2022 р.

Науковий відділ

Завідувачі кафедр

9

Підготовка звіту про результати наукової роботи науково-педагогічних працівників університету

Грудень 2022 р.

Науковий відділ

Завідувачі кафедр

10

Активізація наукової роботи студентів 1-4 курсів за рахунок залучення їх до виконання кафедральних та індивідуальних наукових тем.

Упродовж семестру

Завідувачі кафедр

11

Організація, проведення та контроль за роботою студентських гуртків і проблемних груп.

Упродовж семестру

Завідувачі кафедр

12

Організація і проведення I туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Січень 2022 р.

Науковий відділ

Завідувачі кафедр

13

Організація і проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

Лютий-Березень 2022 р.

Науковий відділ

Завідувачі кафедр

14

Підготовка і участь студентів-переможців I етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт в II етапі зі спеціальності та навчальних дисциплін.

Квітень-Травень 2022 р.

Науковий відділ

Завідувачі кафедр

15

Організація видання збірника наукових праць викладачів і студентів університету

Квітень 2022р.

Науковий відділ

Завідувачі кафедр

16

Організація та контроль за роботою студентського наукового товариства «Шанс»

Упродовж року

Науковий відділ

17

Організація видавничої діяльності університету з видавництва наукових, виробничо-практичних журналів «Регіональна бізнес-економіка та управління», «Економіка Вінниччини», «Вісник наукових досліджень».

Упродовж року

Редакція видавництва

Науковий відділ

 


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_