ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Останні публікації..


Викладачі випускової циклової комісії зі спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування"

polischuk_.jpg (30 Kb)
Поліщук Наталія Володимирівна – голова випускової циклової комісі, доктор економічних наук, доцент. Закінчила у 2007 р. з відзнакою Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.
У 2010 році закінчила аспірантуру Європейського університету і захистила дисертацію на тему: «Управління інноваційною діяльністю переробних підприємств АПК» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
У червні 2017 р. (06.06.2017– 09.06.2017 р.) брала участь у реалізації спільного проекту Програми Еразмус + напряму Жана Моне (сертифікат про участь №07-06/2017). У червні – вересні 2017 року пройшла закордонне стажування, організоване Університетом Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь (Польща) у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certification (CEASC) (сертифікат про проходження післядипломного закордонного стажування № 2017/09/026).
У 2020 році захистила докторську дисертацію на тему: «Іпотечне кредитування у сільському господарстві: теорія, методологія, практика» та отримала науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.
Сфера наукових інтересів: запровадження іпотечного кредитування у сільському господарстві.
Є автором і співавтором 200 наукових праць, в тому числі 5 статтей у накових фахових періодичних виданнях, що індексуються
у Web of Science та Scopus, 8 монографій (двох одноосібних), 7 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.
Викладає дисципліни: банківські операції, фінансовий ринок, ринок фінансових послуг.

Авторський профіль в Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=4wbgmyUAAAAJ&hl=uk
ORCID Researcher ID
https://orcid.org/0000-0001-8037-0471

tolstosheeva.jpg (40.23 Kb)
Толстошеєва Анастасія Володимирівна – к.е.н., доцентї. У 2011 р.закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Банківська справа» і здобула кваліфікацію «Магістр з банківської справи». У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Забезпечення безпеки кредитної діяльності банків», спеціальність 08.00.08 – «Гроші, фінанси, кредит».


grigoruk.jpeg (120.64 Kb)
Григорук Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії. Закінчила у 2008 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси» і отримала кваліфікацію спеціаліста з фінансів. З 2012-2015 р.р. була здобувачем кафедри фінансів та кредиту Житомирського державного технологічного університету (наразі – Державний університет «Житомирська політехніка»).
В 2015 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 26.350.02 Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України на тему: «Розвиток іпотечного кредитування підприємств АПК» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - «Гроші, фінанси і кредит».
У липні 2019 р. у м. Варшава (Польща) брала участь у програмі «Академічна доброчесність» , організоване Вищим Духовним Семінаріумом у Варшаві UKSW спільно із Польсько-українською фундацією «Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці» (IIASC) та Фундацією АDD.
Сфера наукових інтересів: Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні. Є автором і співавтором 60 наукових праць, в тому числі 3 статей у наукових фахових періодичних виданнях, що індексуються у Web of Science та Scopus, 3 монографій (1 одноосібна).
Участь у виконанні науково-дослідної роботи:
– «Управління реструктуризацією фінансових посередників в економіці України» (державна реєстрація №0110U001362);
– «Управління інноваційним потенціалом виробничого комплексу України».
Авторський профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=7sOWymkAAAAJ


sahno.jpg (32.1 Kb)
Сахно Андрій Анатолійович – доктор економічних наук, професор. Закінчів у 1997р. Вінницький національний технічний університет та отримав кваліфікацію "Економіст. Менеджер у виробничій сфері (машинобудування)" . З 1997 по 2006 роки працював на економічних посадах торгівельних, виробничих підприємств та фінансових установ м. Вінниці. У 2018р. захистив дисертацію та отримав науковий ступінь доктора економічних наук. Коло наукових інтересів – закономірності та протиріччя розвитку економічних процесів.UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_