ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Викладачі випускової циклової комісії зі спеціальності “Облік та оподаткування”

tat-petr3.jpg (21.75 Kb)
Боднар Тетяна Петрівна, голова випускової циклової комісії зі спеціальності "Облік і оподаткування", доктор економічних наук, професор кафедри обліку і оподаткування.
Нагороджена нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти» (2003 р.)
Адреса e-mail: [email protected]
Народилася 7 травня 1965 року у м. Вінниця.
Закінчила Київський торговельно-економічний інститут (нині - КНТЕУ) за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарчої діяльності», отримавши кваліфікацію економіста у 1987 році.
З 1987 по 1994 р.р. працювала економістом планового відділу Вінницького Універмагу. У 1994 року змінила місце роботи на ВІРЕУ – філії Чернігівського інституту регіональної економіки (нині – ПВНЗ «ВФЕУ») на посаді головного бухгалтера.
Підвищення кваліфікації здобула, закінчивши Київські україно-американські курси «Ефективне управління», «Менеджмент та фінанси» у 1995 році.
Викладацьку діяльність розпочала у 1995 році на посаді викладача кафедри «Бухгалтерського обліку і аудиту» Вінницького інституту регіональної економіки та управління (нині – ПВНЗ «ВФЕУ») .
Тема кандидатської дисертації: «Трансформація бухгалтерського обліку в сучасних умовах», яку було оприлюднено та захищено у 1997 році. З 1998 року - член-кореспондент Міжнародної кадрової академії. У 2000 році навчалася у Літньому інституті Консорціуму із удосконалення бізнес-освіти в Україні за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, м. Ужгород.
У лютому 2001 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Тема докторської дисертації: «Трансформація обліку і аналізу діяльності суб’єктів господарювання в умовах розвитку ринкових відносин».
Починаючи з 2001 протягом вісьмох років була завідувачем кафедри «Облік і аудит» Вінницького інституту регіональної економіки та управління (нині – ПВНЗ «ВФЕУ»). З 2003 року обіймала посаду проректора з фінансових питань Вінницького фінансово-економічного університету, суміщуючи з викладацькою діяльністю.
З 2020 року – тимчасово виконуючий обов’язки ректора ПВНЗ «ВФЕУ».
Боднар Тетяна Петрівна бере активну участь у науковій роботі. Основними напрямами наукових досліджень є облік і аудитв страхових організаціях, особливості надання страхових послуг в умовах ринкових відносин. Має більше 60 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких наукова монографія «Исследования устойчивых структур производственных систем образования», навчальні посібники «Аудит. Теорія та практика», «Організація матеріального, технічного та маркетингового обслуговування підприємств ринкового типу», «Фінансовий облік», «Обґрунтування економічної ефективності науково-дослідних і конструкторських робіт», «Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства», «Управління виробничими інфраструктурами», «Облік і аудит у страхових організаціях» та інші.
Дисципліни: «Теорія бухгалтерського обліку», «Страхування», «Бюджетний менеджмент», є науковим керівником кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти.

gevchuk_a_v_.jpg (391.82 Kb)
Гевчук Анна Вікторівна – кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії. У 2006 році закінчила ВФЕУ за спеціальністю «Менеджмент організацій» з відзнакою.
У 2011 році закінчила аспірантуру у Хмельницькому Національному Університеті та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємством». Захистила дисертацію на тему «Удосконалення методів оцінки та управління якістю продукції швейного підприємства». Є автором та співавтором більше ніж 60 наукових праць та методичних рекомендацій, є співавтором 4 наукових посібників з грифом МОН. Працює в університеті на кафедрі фінансів з 2013 року.


polischuk_.jpg (30 Kb)
Поліщук Наталія Володимирівна – доктор економічних наук, спеціаліст вищої категорії. Закінчила у 2007 р. з відзнакою Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.
У 2010 році закінчила аспірантуру Європейського університету і захистила дисертацію на тему: «Управління інноваційною діяльністю переробних підприємств АПК» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
У червні 2017 р. (06.06.2017– 09.06.2017 р.) брала участь у реалізації спільного проекту Програми Еразмус + напряму Жана Моне (сертифікат про участь №07-06/2017). У червні – вересні 2017 року пройшла закордонне стажування, організоване Університетом Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь (Польща) у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certification (CEASC) (сертифікат про проходження післядипломного закордонного стажування № 2017/09/026).
У 2020 році захистила докторську дисертацію на тему: «Іпотечне кредитування у сільському господарстві: теорія, методологія, практика» та отримала науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.
Сфера наукових інтересів: запровадження іпотечного кредитування у сільському господарстві.
Є автором і співавтором 200 наукових праць, в тому числі 5 статтей у накових фахових періодичних виданнях, що індексуються
у Web of Science та Scopus, 8 монографій (двох одноосібних), 7 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.
Викладає дисципліни: банківські операції, фінансовий ринок, ринок фінансових послуг.

Авторський профіль в Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=4wbgmyUAAAAJ&hl=uk
ORCID Researcher ID
https://orcid.org/0000-0001-8037-0471

moskvichova2015.jpg (107.76 Kb)
МОСКВІЧОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА, – к.е.н., спеціаліст вищої категорії.
Освіта: 2004 р., Вінницький національний технічний університет, спеціальність «Технологія машинобудування», кваліфікація – магістр інженерної механіки.
2005 р. Вінницький національний технічний університет, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – бухгалтер-економіст.
2010-2014р. навчалась в аспірантурі Львівського національного університету іменем Івана Франка на кафедрі економіки підприємства
2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання кредитних послуг в умовах банківської кризи» (науковий керівник: д.е.н.. проф.., академік Михасюк І.Р.) за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Основний напрям наукових досліджень - державне регулювання активізації інноваційних процесів в Україні.
Науковий керівник ініціативної теми «Управління інноваційним потенціалом виробничого комплексу України»
Є автором і співавтором близько 85 наукових та навчально-методичних праць, з яких 3 монографії, 1 навчальний посібник «Економіка туризму».
Викладає дисципліни: Менеджмент, Логістика, Організація виробництва, Ситуаційний менеджмент, Операційний менеджмент.

Авторський профіль в Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=5JHiDa4AAAAJ&hl=uk
ORCID Researcher ID https://orcid.org/0000-0002-0763-9929
UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_