ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Інформація для іноземців та осіб без громадянства

ВФЕУ здійснює навчання іноземних студентів за ліцензованими освітніми програмами економічних спеціальностей галузі знань:
- 07 «Управління та адміністрування»;
- Спеціальність 073 «Менеджмент».

Іноземні громадяни мають змогу навчатись в університеті:
на підготовчому відділенні для іноземців та осіб без громадянства – 9 місяців.
ВФЕУ здійснює підготовку іноземців на підготовчих курсах: англійською мовою - $ 850 / рік, українська мова з поглибленим вивченням;
та навчання на бакалавраті – $ 1400 / рік
і в магістратурі - $ 2000 / рік.
Більш детально з умовами прийому до ВФЕУ Ви можете на сайті https://studyinukraine.gov.ua/,
посилання на наш університет
https://universities.studyinukraine.gov.ua/uk/minedu/university/174/
Тут же Ви можете подати електронну заявку на навчання в нашому закладі освіти!


Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності) факт ознайомлення іноземця з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом.
Як отримати запрошення на навчання?
• заповнити заяву-анкету і переслати електронною поштою на е-mail ВФЕУ з проханням про вступ до університету;
• написати мотиваційний лист;
• оформити письмову згоду на обробку персональних даних;
• надіслати копію паспорта (повне ім'я, громадянство, дата народження, номер паспорта, адреса постійного місця проживання) англійською мовою;
• надіслати копію документа про освіту з переліком вивчених дисциплін і оцінок англійською мовою.
Як отримати в’їзну візу?
Для отримання в'їзної візи з метою навчання в Україні абітурієнт звертається до Посольства України у своїй або в сусідній країні із заявою про отримання в'їзної візи, додавши до заяви запрошення на навчання в ВФЕУ. Після отримання візи на навчання абітурієнт обов’язково інформує ВФЕУ електронною поштою або телефонує про дату прибуття в місто Київ і номер рейсу для того, щоб його зустріли представники університету( або повірені йому земляки).
Як пройти митний контроль?
Після прибуття до аеропорту м. Києва (Бориспіль або Жуляни) для проходження митного контролю іноземці повинні мати при собі:
• паспорт з візою «Д»;
• оригінал запрошення на навчання;
• гроші в сумі не менше 3000$ (три тисячі) готівкою або на картці, щоб підтвердити свою фінансову платоспроможність;
• знати мету прибуття до України.

Підготувала: Федорцова Олена Григорівна


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_