ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Спеціальності та освітні програми університету

Завдання, яке стоїть на сьогодні перед Університетом, можна сформулювати лаконічно: готуємо конкурентноздатного спеціаліста. Адже ефективний розвиток ринкової економіки в Україні неможливий без плекання нової філософії господарювання, нових принципів і методів керування, що відповідають світовим стандартам, впровадження прогресивних технологій і форм організації виробництва. Заклад ставить за мету формування економічного менталітету, що має високий рівень інтелектуального потенціалу, наукового пошуку, організаційної культури. Обираючи заклад, кожна молода людина обирає для себе майбутню сферу діяльності. І від того, наскільки цей вибір буде продуманим і виваженим, залежить спокійне і щасливе життя батьків, добробут сім’ї та власна впевненість у завтрашньому дні.


ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 2022 р.

2022_ОП_ОБЛIК_I_ОПОДАТКУВАННЯ (другий_рiвен__вищоi_освiти).pdf
2022_ОП_ОБЛIК_I_ОПОДАТКУВАННЯ (перший_рiвен__вищоi_освiти).pdf
2022_ОПП_ФIНАНСИ,_БАНКIВС_КА_СПРАВА_ТА_СТРАХУВАННЯ (другий_рiвен__вищоi_освiти)zoi_osviti.pdf
2022_ОПП_ФIНАНСИ,_БАНКIВС_КА_СПРАВА_ТА_СТРАХУВАННЯ (перший_рiвен__вищоi_освiти)szoi_osviti.pdf
2022_ОПП_ЕКОНОМIКА_(другий_рiвен__вищоi_освiти).pdf
2022_ОПП_ЕКОНОМIКА_(перший_рiвен__вищоi_освiти).pdf
2022_ОПП_МЕНЕДЖМЕНТ_(другий_рiвен__вищоi_освiти).pdf
2022_ОПП_МЕНЕДЖМЕНТ_(перший_рiвен__вищоi_освiти).pdf

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 2021 р.

2021_ОПП_МЕНЕДЖМЕНТ_(другий_рiвен__вищоi_освiти).pdf
2021_ОПП_МЕНЕДЖМЕНТ_(перший_рiвен__вищоi_освiти).pdf
2021_ОПП_Економiка_(другий_рiвен__вищоi_освiти).pdf
2021_ОПП_Економiка_(перший_рiвен__вищоi_освiти)_.pdf
2021_ОПП_Фiнанси,_банкiвська_справа_та_страхування_другий_рiвен__вищоi_освiти_.pdf
2021_ОПП_Фiнанси,_банкiвська_справа_та_страхування_перший_рiвен__вищоi_освiти.pdf
2021_ОПП_Облiк_i_оподаткування_другий_рiвен__вищоi_освiти.pdf
2021_ОПП_Облiк_i_оподаткування_перший_рiвен__вищоi_освiти.pdf

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 2020 р.

ОП_МЕНЕДЖМЕНТ_(другий_рiвен__вищоi_освiти).pdf
ОП_МЕНЕДЖМЕНТ_(перший_рiвен__вищоi_освiти).pdf
ОП_ОБЛIК_I_ОПОДАТКУВАННЯ_(другий_рiвен__вищоi_освiти).pdf
ОП_ОБЛIК_I_ОПОДАТКУВАННЯ_(перший_рiвен__вищоi_освiти).pdf
ОПП_ЕКОНОМIКА_(другий_рiвен__вищоi_освiти).pdf
ОПП_ЕКОНОМIКА_(перший_рiвен__вищоi_освiти).pdf
ОПП_ФIНАНСИ,_БАНКIВСЬКА_СПРАВА_ТА_СТРАХУВАННЯ_(другий_рiвен__вищоi_освiти).pdf
ОПП_ФIНАНСИ,_БАНКIВСЬКА_СПРАВА_ТА_СТРАХУВАННЯ_(перший_рiвен__вищоi_освiти).pdf
2022_opp_menedzhment_pershii_riven__viszoi_osviti.pdf

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

oblik-i-audit.jpg (12.38 Kb)
Бухгалтер сьогодні – це високоосвічений фахівець, компетентний у проектуванні інформаційних систем, аналізі складних господарських операцій, який вміє інтерпретувати та аналізувати дані про діяльність підприємства і фінансову звітність, давати поради щодо прийняття управлінських рішень, здійснювати облік і проводити аудит.

Програми професійного спрямування:
✔ Облік і оподаткування,
✔ Облік і оподаткування в сфері торговельного бізнесу,
✔ Облік і оподаткування у фінансово-кредитних установах і організаціях,
✔ Облік і оподаткування у податковій та банківській сферах;
✔ Облік і оподаткування на виробничих підприємствах.

Підготовка здійснюється з поглибленим вивченням:
✔ Інформаційних систем і технологій обліку,
✔ Обліку і аналізу зовнішньоекономічної діяльності,
✔ Фінансового обліку,
✔ Управлінського обліку,
✔ Фінансово-господарського контролю,
✔ Облікової політики підприємства,
✔ Обліку в сфері торговельного бізнесу,
✔ Обліку в сфері ресторанного бізнесу,
✔ Аудиту.

Закінчивши університет, випускники можуть працювати в
✔ контрольно-ревізійних органах:
- бухгалтером,
- ревізором,
- інспектором-ревізором.
✔ аудиторських фірмах:
- керівником, фінансовим директором,
- заступником керівника,
- аудитором, аудитором-інспектором,
- бухгалтером, бухгалтером-експертом,
- економістом-аналітиком.
✔ органах податкової інспекції та податкової міліції:
- керівником (начальником відділу), заступником керівника,
- старшим інспектором, податковим інспектором,
- головним бухгалтером, головним ревізором,
- заступник головного бухгалтера з податків та фінансів,
- провідним спеціалістом з бухобліку.

✔ в службах народного господарства - на підприємствах, фірмах, в банках, страхових, проектних організаціях, установах різних форм власності та корпораціях, спільних акціонерних підприємствах, товариствах. Керівниками цих організацій, їх економічних служб, головними спеціалістами, бухгалтерами, фінансистами.

✔ викладач навчальних закладів різних рівнів акредитації, професіонал в галузі обліку та аудиту.
oo_bak-1.jpg (323.02 Kb)
oo_mag-1.jpg (197.68 Kb)

МЕНЕДЖМЕНТ

mo.jpeg (19.58 Kb)
Сьогодні, коли Україна будує ринкову економіку, неможливо, щоб керівні посади займали люди, які не володіють економічною теорією, теорією управління і сучасним менеджментом; неможливо в ринкових умовах управляти будь-якою організацією, не покладаючись на філософію маркетингу, не може керівник будь-якої ланки управління не знати психології управління.

Програми професійного спрямування:
✔ Менеджмент організацій,
✔ Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,
✔ Менеджмент економічної безпеки,
✔ Менеджмент туристичного і торгівельного бізнесу.
✔ Менеджмент в охороні здоров'я
✔ Менеджмент митної справи

Підготовка здійснюється за програмами з поглибленим вивченням дисциплін:
✔ Управління персоналом,
✔ Управління якістю,
✔ Менеджмент у сфері послуг,
✔ Правове регулювання управлінської діяльності,
✔ Методи прийняття управлінських рішень,
✔ Міжнародний менеджмент,
✔ Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції,
✔ Міжнародний маркетинг.

Наш університет готує саме таких фахівців, які можуть реалізуватися, насамперед, в
✔ контрольно-ревізійних і фінансових органах:
- керівник економічного, фінансового відділу,
- заступник керівника,
- старший економіст по цінах,
- економіст-ревізор,
- фінансист,
✔ на аудиторських фірмах:
- керівник,
- заступник керівника фірми,
- старший економіст-аудитор (з кваліфікаційним сертифікатом),
✔ як фізична особа, що відкрила власну справу,
- економіст-експерт,
- економіст-аналітик.

а також керівник підприємства, установи та організації; головний фахівець або менеджер структурних підрозділів, радник, керівник апарату органів державної влади, консультант з економічних питань, фахівець з ефективності підприємства, торговельний представник, провідний фахівець з питань зовнішньоекономічної діяльності, економічної безпеки, організації туристичного бізнесу та ін.,


працівники структур і підрозділів центральних та місцевих органів санітарно-епідеміологічної служби МОЗ, Державного департаменту з нагляду за охороною праці, Міністерства праці та соціальної політики, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації, обласних, районних та міських центрах здоров’я, громадських організацій, що працюють у сфері громадського здоров’я. Менеджери медичних закладів недержавної форми власності та установ медичного страхування, менеджер з персоналу установ в галузі охорони здоров'я, менеджер зі збуту установ в галузі охорони здоров'я,


агент з митного оформлення вантажів та товарів; агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті). начальник перевантажувального комплексу; керівник відділу міжнародних перевезень; помічник керівника відділу зовнішніх зв’язків; завідувач / заступник завідувача митного складу; керівник підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність; керівник безмитного магазину та його структурного підрозділу; інспектор митний; брокер митний; інспектор з експорту; менеджер з міжнародних перевезень


у службах народного господарства керівник філіалу фірми, його заступник, головний економіст, начальник служби менеджменту, маркетингу, постачання та збуту, завідувачем фінансовим та економічним відділом, відділом праці та зарплати, економіст, начальник бюро економічного аналізу, економіст-аналітик, науковий співробітник,


викладач навчальних закладів різних рівнів акредитації, професіонал в галузі менеджменту.
men_bak-1.jpg (418.72 Kb)
men_bak-2.jpg (380.75 Kb)
menedzh_mag-1.jpg (369.99 Kb)
menedzh_mag-2.jpg (372.84 Kb)
men_oh_zd-1.jpg (259.42 Kb)

ЕКОНОМІКА

ekonomist.jpg (6.43 Kb)
Знання економіки – це інвестиції в майбутнє, оскільки все що нам буде потрібно завтра, написано економікою сьогодні.
Економіка в усіх її проявах міцно увійшла в життя людства: як мінімум, без знань основ економіки неможливо правильно розподілити сімейний бюджет, як максимум, від професіоналізму економістів залежить добробут цілих держав. Тому професія економіста вже не одне десятиліття користується великою популярністю серед абітурієнтів.
Економіст – це професія сучасності. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства. Значення професії економіста просто неоціненно, оскільки він зобов’язаний передбачити наперед значення тих чи інших показників, побачити динаміку розвитку підприємства, регіону, держави, застерегти керівника від неправильних дій.
Об'єктом вивчення економіки в сучасних умовах є закономірності функціонування та розвитку соціально-економічних систем, соціально-економічних процесів, їх моделювання, прогнозування та регулювання, мотивація і поведінка економічних суб’єктів. Метою навчання економістів в ВФЕУ є підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області.

Короткий перелік місць та посад, на яких працюють наші випускники:

Де (підприємства, організації, установи): підприємства будь-якої сфери діяльності та форми власності, Кабінет міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів, державні установи (податкові адміністрації, інспекції, відділення пенсійного фонду, страхові компанії, комерційні банки, інвестиційні компанії, вищі навчальні заклади та наукові інститути, туристичні агенції, підприємства готельного бізнесу, підприємства ресторанного бізнесу, аналітичні центри
Ким (посади, які може займати фахівець з економіки підприємства): Керівник підприємства або підрозділу, Економіст підприємства, Комерційний директор, Заступник директора з економічних питань, Радник (в органах державної влади), Керівник проектів та програм (інноваційних, інвестиційних, соціально-політичних, освітніх, тощо), Економіст-аналітик, Економіст відділу нормування та оплати праці, Економіст з ціноутворення, Економіст з бюджетування, Начальник фінансово-економічної служби, Керівник економічних, фінансових та адміністративних підрозділів

ek_grs_bak_mag-1.jpg (397.42 Kb)


ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

fk1.jpg (73.04 Kb)

Підготувати фінансиста – завдання складне, проте під силу викладачам кафедри фінансів. Майбутні спеціалісти отримують знання з багатьох економічних дисциплін: фінанси підприємства, бухгалтерський облік, аудит, фінансовий менеджмент, маркетинг та ін.


Програми професійного спрямування:
✔ Фінанси,
✔ Банківська справа,
✔ Оподаткування,
✔ Страхування.

Підготовка здійснюється з поглибленим вивченням:
✔ Фінансового менеджменту,
✔ Податкового менеджменту,
✔ Казначейської справи,
✔ Страхової справи,
✔ Фінансової діяльності суб'єктів господарювання,
✔ Інвестиційної діяльності,
✔ Фінансового права,
✔ Банківських операцій.

Випускники можуть працювати:
✔ в інвестиційних і страхових компаніях, фондових біржах, у кредитних спілках, банківських установах;
✔ в органах державного управління та регулювання фінансової, страхової, інвестиційної і банківської діяльності, консалтингових і аудиторських фірмах;
✔ на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності.
✔ викладати в навчальних закладах різних рівнів акредитації.

Випускники є провідними фахівцями в галузі
оподаткування і страхування, у банківській сфері, на ринку капіталів, валютних ресурсів та цінних паперів, інвестиційної, експертно-консультаційної діяльності та можуть займати посади:
- головного фінансиста, ревізора,
- податкового інспектора,
- фінансового директора;
- аудитора, фінансиста - аналітика,
- страхового менеджера,
- менеджера з інвестицій,
- фінансиста з оподаткування,
- фахівця з фінансів у державних органах влади і місцевого самоврядування,
- кредитного інспектора,
- керівника підприємства (фірми), банківської установи, кредитної спілки.

fbs_bak-2.jpg (305.38 Kb)
fbs_mag-1.jpg (189.59 Kb)-


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_