ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Юридична клініка

У Екміко-правовому фаховому коледжі ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» функціонує юридична клініка, яка надає можливість кожному студенту випробувати себе у правозастосувальній діяльності.
Діяльність юридичної клініки допомагає підвищувати рівень практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей. Через роботу юридичної клініки у навчальний процес впроваджуються елементи практичної підготовки студентів у сфері юридичних послуг, надається правова допомога, проводяться заходи з правової освіти громадян.
Юридична клініка Економіко-правового фахового коледжу є неспеціалізованою і надає безоплатну правову допомогу з питань захисту прав і свобод з різних галузей права відповідно до чинного законодавства України. Формами надання правової допомоги юридичною клінікою є усні консультації та підготовка письмових консультацій, складання позовних заяв, скарг, клопотань тощо.
Долученість до роботи юридичної клініки дає можливість студентам не тільки краще засвоювати навчальний матеріал, але й відчувати реальну користь від своєї праці та швидко адаптуватись до умов майбутньої практичної діяльності.
Належна якість правової допомоги забезпечується здійсненням контролю викладачів, які надають необхідну методичну та теоретичну підтримку. Робота юридичної клініки здійснюється відповідно до Стандартів діяльності юридичних клінік України. Правова допомога надається безпосередньо під час звернення відвідувача або після опрацювання отриманого матеріалу.
Робота з громадянами за конкретними питаннями проходить у кілька етапів:
- отримання згоди особи на ведення справи консультантом;
- проведення консультантом бесіди з особою та отримання інформації щодо проблеми;
- аналіз ситуації консультантом та визначення нормативно-правової бази.
Консультації надають студентами старших курсів юридичних спеціальностей, в присутності завідувача.


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_